S.N. Title Group Published Date
1. MANUALFOR TRAININGTO EXTENSION STAFFTO PROMOTETHECAPAPPROACH Other Downloads 2020-02-18   Download
2. Commercial Agriculture Promotion (CAP) Approach Handbook for Extension Staff Other Downloads 2020-02-18   Download
3. CAP APPROACH: Guidelines for Local, Provincial and Federal Governments Other Downloads 2020-02-18   Download
4. Wheat Seed Production Techniques Manual Other Downloads 2019-01-17   Download
5. Vegetable farming techniques manual Other Downloads 2019-01-17   Download
6. Potato seed production technology manual Other Downloads 2019-01-17   Download
7. Paddy Seed Production Manual Other Downloads 2019-01-17   Download
8. Maize seed production technology booklet Other Downloads 2019-01-16   Download
9. Maize farming booklet Other Downloads 2019-01-16   Download

Recent News

व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ अनुसारको प्रस्ताव आह्वानको सुचनाकोलागि भर्ने अनुसुचीहरु
व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम संचालन प्रकृया, २०७६ अनुसारको प्रस्ताव आह्वानको सुचना
विश्‍व माटो दिवस २०७६को अवसरमा आयोजित राष्ट्रब्यापि कविता प्रतियोगिताको नतिजा
विश्‍व माटो दिवस २०७६को अवसरमा आयोजित राष्ट्रब्यापि कविता प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना
सोधसार अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको जरुरी सुचना
३९ औं विश्व खाद्य दिवशको उपलक्ष्यमा अन्तराष्ट्रिय पोष्टर प्रतियोगितामा भाग लिन चाहनुहुने विद्यार्थीहरुको लागि सुचना
मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here