Highlights : यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५   |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |   Flood loss relief program for 30 districts  |  

Information Officer

Dr. Ram Krishna Shrestha
Senior Agriculture Extension Officer

Phone No.: 01-5523269
Cell: 9851212550
Email: rksathi05@gmail.com

Contact Information

सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर

०१५५२१३२३  (महा–निर्देशक)
०१५५२१३५६  (प्रविधि विस्तार तथा समन्वय)
०१५५२४२२९ (योजना शाखा)
०१५५२४२२६ (अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा)
नोटिस वोर्ड नम्बरस् १६१८०१५५२१३५६

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np

Contact Information

Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Department of Agriculture, Harihar Bhawan, Lalitpur

Phone Numbers
015521323 (Director General)
015521356 (Technology Dissemination & Coordination Section)
015524229 (Planning Section)
015524226 (Monitoring & Evaluation Section)
Audio Notice Board Number: 1618015521356

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np