Highlights : क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा   |   कृषि प्राविधिक पदहरू सेवा करारमा भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन  |   एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३  |   Subsidy on interest of Youth commercial Agriculture Loan  |   Progress Report  |  

Information Officer

Information Officer
Mr. Suresh Sharma
Phone No.: +977-1-5521356 Cell: +977-9841281767
Senior Agriculture Extension Officer