Highlights : SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |   यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५   |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |  

Information Officer

Dr. Ram Krishna Shrestha
Senior Agriculture Extension Officer

Phone No.: 01-5523269
Cell: 9851212550
Email: rksathi05@gmail.com

Manpower

 • ३५           रा प प्रथम प्राविधिक                        
 • ०२           रा प व्दितिय प्रशासन
 • ३०१         रा प व्दितिय प्राविधिक
 • ७९९         रा प तृतिय प्राविधिक
 • ५१           रा प तृतिय प्रशासन
 • १३७४       रा प अन‌ प्रथम प्राविधिक प्राविधिक सहायक
 • २५७         रा प अन‌ प्रथम प्रशासन
 • ५५६         रा प अन‌ व्दितिय प्राविधिक नायव प्राविधिक सहायक
 • ३९           टाइपिष्ट ना सु
 • ५१           टाइपिष्ट खरिदार
 • ०४           रा प अन‌ तृतीय
 • ११४         हल्का सवारी चालक
 • १४६५       कार्यालय सहयोगी
 •                कूल जम्मा  ५०४८