S.N. Title Group Published Date
1. CMIASP अन्तर्गत स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ Procedures 2019-02-04   Download
2. शुन्य शक्ति र वैकल्पिक उर्जा सिंचाई प्रणाली जडानको लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ Procedures 2016-10-01   Download
3. सामुदायिक आई पी एम श्रोतकेन्द्र संचालन कार्यविधि २०७४ Procedures 2019-01-21   Download
4. शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Procedures 2019-01-21   Download
5. व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ Procedures 2019-01-21   Download
6. वीउआलु भण्डारण प्रविधि Procedures 2019-01-21   Download
7. विदेशमा कृषि सम्वन्धि तालिम तथा उच्च शिक्षा हाँसिल गरि स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ Procedures 2019-01-21   Download
8. राष्ट्रिय आलुवाली विकास कार्यक्रम, खुमलटार, ललितपुर अनुदान कार्यक्रम २०७२.७३ Procedures 2019-01-21   Download
9. बीउआलु आत्मनिर्भरि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६८ Procedures 2019-01-21   Download
10. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, पहिलो संशोधन २०७० Procedures 2019-01-21   Download
11. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, दोश्रो संशोधन २०७२ Procedures 2019-01-21   Download
12. बाढी.पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन) Procedures 2019-01-21   Download
13. फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन,२०७४) २०७४ Procedures 2019-01-21   Download
14. प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ Procedures 2019-01-21   Download
15. जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका २०७४ Procedures 2019-01-21   Download
16. कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ स‌ंस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Procedures 2019-01-21   Download
17. आलुको उत्पादनोपरान्त प्रविधिः भण्डारण र प्रशोधन Procedures 2019-01-13   Download
18. आ.व. २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Procedures 2019-01-13   Download
19. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि, २०७५ Procedures   Download
20. कागती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Procedures   Download
21. बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Procedures   Download
22. रैथाने बाली प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Procedures   Download
23. कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ Procedures   Download
24. युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ Procedures   Download
25. जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि Procedures   Download
26. विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१ Procedures   Download

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here