S.N. Title Group Published Date
1. मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रकृया २०७६ Working Procedures 2019-09-17   Download
2. प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ Working Procedures 2019-05-26   Download
3. CMIASP अन्तर्गत स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ Working Procedures 2019-02-04   Download
4. शुन्य शक्ति र वैकल्पिक उर्जा सिंचाई प्रणाली जडानको लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ Working Procedures 2016-10-01   Download
5. सामुदायिक आई पी एम श्रोतकेन्द्र संचालन कार्यविधि २०७४ Working Procedures 2019-01-21   Download
6. शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ Working Procedures 2019-01-21   Download
7. व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ Working Procedures 2019-01-21   Download
8. वीउआलु भण्डारण प्रविधि Working Procedures 2019-01-21   Download
9. विदेशमा कृषि सम्वन्धि तालिम तथा उच्च शिक्षा हाँसिल गरि स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ Working Procedures 2019-01-21   Download
10. राष्ट्रिय आलुवाली विकास कार्यक्रम, खुमलटार, ललितपुर अनुदान कार्यक्रम २०७२.७३ Working Procedures 2019-01-21   Download
11. बीउआलु आत्मनिर्भरि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६८ Working Procedures 2019-01-21   Download
12. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, पहिलो संशोधन २०७० Working Procedures 2019-01-21   Download
13. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, दोश्रो संशोधन २०७२ Working Procedures 2019-01-21   Download
14. बाढी.पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन) Working Procedures 2019-01-21   Download
15. फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन,२०७४) २०७४ Working Procedures 2019-01-21   Download
16. प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ Working Procedures 2019-01-21   Download
17. जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका २०७४ Working Procedures 2019-01-21   Download
18. कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ स‌ंस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ Working Procedures 2019-01-21   Download
19. आलुको उत्पादनोपरान्त प्रविधिः भण्डारण र प्रशोधन Working Procedures 2019-01-13   Download
20. आ.व. २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका Working Procedures 2019-01-13   Download
21. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि, २०७५ Working Procedures   Download
22. कागती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ Working Procedures   Download
23. बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Working Procedures   Download
24. रैथाने बाली प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ Working Procedures   Download
25. कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ Working Procedures   Download
26. युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ Working Procedures   Download
27. जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि Working Procedures   Download
28. विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१ Working Procedures   Download

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here