क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. गहुँ बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
२. तरकारी खेती प्रविधि हाते पुुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
३. आलु बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
४. धानको बीउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१७ डाउनलोड
५. मकै विउ उत्पादन प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१६ डाउनलोड
६. मैकै खेती प्रविधि हाते पुस्तिका अन्य डाउनलोड २०१९-०१-१६ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा