क्र.सं. विवरण बजेट नं. खर्च शिर्षक. खरिद प्रकृया पान न. भुक्तानि रसिद मिति रकम कैफियत अपलोड समय
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

विवरण वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म देखिनेछ ।

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा