हाइलाईट्स : Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |   Anudan Sambandhi Bibaran  |   Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA  |   Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |   ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण  |  

सूचना अधिकारी

सुरेश शर्मा
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
०१-५५२१३५६
९८४१२८१७६७
ईमेल: suresh.sharma@doanepal.gov.np

सम्पर्क

सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर

०१५५२१३२३  (महा–निर्देशक)
०१५५२१३५६  (प्रविधि विस्तार तथा समन्वय)
०१५५२४२२९ (योजना शाखा)
०१५५२४२२६ (अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा)
नोटिस वोर्ड नम्बरस् १६१८०१५५२१३५६

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np

Contact Information

Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Department of Agriculture, Harihar Bhawan, Lalitpur

Phone Numbers
015521323 (Director General)
015521356 (Technology Dissemination & Coordination Section)
015524229 (Planning Section)
015524226 (Monitoring & Evaluation Section)
Audio Notice Board Number: 1618015521356

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np