हाइलाईट्स : Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures)  |   कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका तथा नर्म्स  |   Celebrating 38th World Food Day  |   Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  |   SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |  

सूचना अधिकारी

डा. राम कृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
फोन नं.: ०१-५५२३२६९
मोवाइल: ९८५१२१२५५०
इमेल: rksathi05@gmail.com

सम्पर्क

सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर

०१५५२१३२३  (महानिर्देशक)
०१५५२१३५६  (प्रविधि विस्तार तथा समन्वय)
०१५५२४२२९ (योजना शाखा)
०१५५२४२२६ (अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा)
नोटिस वोर्ड नम्बरस् १६१८०१५५२१३५६

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np

Contact Information

Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Department of Agriculture, Harihar Bhawan, Lalitpur

Phone Numbers
015521323 (Director General)
015521356 (Technology Dissemination & Coordination Section)
015524229 (Planning Section)
015524226 (Monitoring & Evaluation Section)
Audio Notice Board Number: 1618015521356

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np