हाइलाईट्स : बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |   Flood loss relief program for 30 districts  |   Important Information Related to Publication of DoA in Media  |   Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |  

सूचना अधिकारी

 

 

Ms Asha Sharma 

Senior Agriculture Economist

Phone No.: 5522449
Mobile: 9841530392
Email :hope.adhi@gmail.com

सम्पर्क

सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग, हरिहर भवन, ललितपुर

०१५५२१३२३  (महा–निर्देशक)
०१५५२१३५६  (प्रविधि विस्तार तथा समन्वय)
०१५५२४२२९ (योजना शाखा)
०१५५२४२२६ (अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा)
नोटिस वोर्ड नम्बरस् १६१८०१५५२१३५६

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np

Contact Information

Government of Nepal
Ministry of Agricultural Development
Department of Agriculture, Harihar Bhawan, Lalitpur

Phone Numbers
015521323 (Director General)
015521356 (Technology Dissemination & Coordination Section)
015524229 (Planning Section)
015524226 (Monitoring & Evaluation Section)
Audio Notice Board Number: 1618015521356

Website: www.doanepal.gov.np
Email: info@doanepal.gov.np