हाइलाईट्स : बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |   Flood loss relief program for 30 districts  |   Important Information Related to Publication of DoA in Media  |   Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |  

सूचना अधिकारी

 

 

Ms Asha Sharma 

Senior Agriculture Economist

Phone No.: 5522449
Mobile: 9841530392
Email :hope.adhi@gmail.com

जनशक्ति

कृषि विभाग अन्तर्गतका उल्लेखित केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालयहरुमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक समुहका विभिन्न तहमा कूल ५०१६ कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था रहेकोे छ ।
राजपत्रांकित कर्मचारी दरवन्दी १२१८
राजपत्रअनंकित कर्मचारी दरवन्दी २२०५
सवारी चालक १०५
कार्यालय सहयोगी १४८८