हाइलाईट्स : Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |   Anudan Sambandhi Bibaran  |   Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA  |   Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |   ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण  |  

सूचना अधिकारी

सुरेश शर्मा
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
०१-५५२१३५६
९८४१२८१७६७
ईमेल: suresh.sharma@doanepal.gov.np

जनशक्ति

कृषि विभाग अन्तर्गतका उल्लेखित केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालयहरुमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक समुहका विभिन्न तहमा कूल ५०१६ कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था रहेकोे छ ।
राजपत्रांकित कर्मचारी दरवन्दी १२१८
राजपत्रअनंकित कर्मचारी दरवन्दी २२०५
सवारी चालक १०५
कार्यालय सहयोगी १४८८