हाइलाईट्स : Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |   ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण  |   क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा   |   क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई थप निर्देशन सम्बन्धमा  |   क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा   |  

सूचना अधिकारी

सुरेश शर्मा
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
०१-५५२१३५६
९८४१२८१७६७
suresh.sharma@agriextension.gov.np

कृषि सेवा प्रवाह स्थिति

कूल कृषि प्राविधिक दरवन्दी २८७५
कृषक घरधुरी संख्या ३८३१०९३
प्राविधिक : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१३३३
प्रा.स./ना.प्रा.स. : कृषक घरधुरी अनुपात १ः२३००
कृषि सेवकेन्द्र संख्या ३७८
कृषि सेवकेन्द्र : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१०१३५