हाइलाईट्स : SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |   यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५   |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |  

सूचना अधिकारी

डा. राम कृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
फोन नं.: ०१-५५२३२६९
मोवाइल: ९८५१२१२५५०
इमेल: rksathi05@gmail.com

कृषि सेवा प्रवाह स्थिति

कूल कृषि प्राविधिक दरवन्दी २८७५
कृषक घरधुरी संख्या ३८३१०९३
प्राविधिक : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१३३३
प्रा.स./ना.प्रा.स. : कृषक घरधुरी अनुपात १ः२३००
कृषि सेवकेन्द्र संख्या ३७८
कृषि सेवकेन्द्र : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१०१३५