हाइलाईट्स : कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका तथा नर्म्स  |   Celebrating 38th World Food Day  |   Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  |   SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |   यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)  |  

सूचना अधिकारी

डा. राम कृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
फोन नं.: ०१-५५२३२६९
मोवाइल: ९८५१२१२५५०
इमेल: rksathi05@gmail.com

कृषि सेवा प्रवाह स्थिति

कूल कृषि प्राविधिक दरवन्दी २८७५
कृषक घरधुरी संख्या ३८३१०९३
प्राविधिक : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१३३३
प्रा.स./ना.प्रा.स. : कृषक घरधुरी अनुपात १ः२३००
कृषि सेवकेन्द्र संख्या ३७८
कृषि सेवकेन्द्र : कृषक घरधुरी अनुपात १ः१०१३५