हाइलाईट्स : SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |   यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)  |   कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५   |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |  

सूचना अधिकारी

डा. राम कृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
फोन नं.: ०१-५५२३२६९
मोवाइल: ९८५१२१२५५०
इमेल: rksathi05@gmail.com

कार्यक्रम निर्देशनालयहरु र सम्पर्क

कार्यक्रम निर्देशनालय
ईमेल आइ डि
वेभसाईट
कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय
 

info@agribiz.gov.np

agribiz.gov.np

कृषि ईञ्जिनियरिंग निर्देशनालय

info@doaengg.gov.np

 
कृषि प्रसार निर्देशनालय

info@agriextension.gov.np

agriextension.gov.np

कृषि तालिम निर्देशनालय

dat.govnp@gmail.com

dat.gov.np

वाली विकास निर्देशनालय

cddnepal2013@gmail.com

cddnepal.gov.np

मत्स्य विकास निर्देशनालय

 

dofd.gov.np

फलफुल विकास निर्देशनालय

fdd.gov@gmail.com

fdd.gov.np

व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय

 

 
वाली संरक्षण निर्देशनालय

director@ppdnepal.gov.np

ppdnepal.gov.np

पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

phmd@wlink.com.np

phmd.gov.np

माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय

 

doasoil.gov.np

तरकारी विकास निर्देशनालय

vdd.gov.np@gmail.com