हाइलाईट्स : Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |   Anudan Sambandhi Bibaran  |   Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA  |   Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |   ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण  |  

सूचना अधिकारी

सुरेश शर्मा
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
०१-५५२१३५६
९८४१२८१७६७
ईमेल: suresh.sharma@doanepal.gov.np

कार्यक्रम निर्देशनालयहरु र सम्पर्क

कार्यक्रम निर्देशनालय
ईमेल आइ डि
वेभसाईट
कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय
 

info@agribiz.gov.np

agribiz.gov.np

कृषि ईञ्जिनियरिंग निर्देशनालय

info@doaengg.gov.np

 
कृषि प्रसार निर्देशनालय

info@agriextension.gov.np

agriextension.gov.np

कृषि तालिम निर्देशनालय

dat.govnp@gmail.com

dat.gov.np

वाली विकास निर्देशनालय

cddnepal2013@gmail.com

cddnepal.gov.np

मत्स्य विकास निर्देशनालय

 

dofd.gov.np

फलफुल विकास निर्देशनालय

fdd.gov@gmail.com

fdd.gov.np

व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय

 

 
वाली संरक्षण निर्देशनालय

director@ppdnepal.gov.np

ppdnepal.gov.np

पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

phmd@wlink.com.np

phmd.gov.np

माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय

 

doasoil.gov.np

तरकारी विकास निर्देशनालय

vdd.gov.np@gmail.com