हाइलाईट्स : बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |   Flood loss relief program for 30 districts  |   Important Information Related to Publication of DoA in Media  |   Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |  

सूचना अधिकारी

 

 

Ms Asha Sharma 

Senior Agriculture Economist

Phone No.: 5522449
Mobile: 9841530392
Email :hope.adhi@gmail.com

प्रकाशन

SN. Title Download
1

कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४

2

One VDC One Technician Guideline

3

Progress Report

4

Cost of Production-Oilseed Crops

5

Cost of Production-Pulses

6

Cost of Production-FRUITS

7

Time Series Data

8

Organic Manure

9

Crop Insurance

10

M&E System

11

Human Resource Format

12

Annual Book-2070/71

13

SDG

14

कृषि नीतिहरुकाे स‌‌गालाे

15

पि अाइ एस फर्मेट

16

युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१

17

जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि

18

विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१

19

Cost of Production and Marketing Margin

20

13th Plan