हाइलाईट्स : Important Information Related to Publication of DoA in Media  |   Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |   Anudan Sambandhi Bibaran  |   Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA  |   Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |  

सूचना अधिकारी

 

 

Mr Dal Prasad Pudasainy

Senior Agriculture Economist

Phone No.: 5522449
Mobile: 9851166292
Email :dppudasainy@yahoo.com

प्रकाशन

SN. Title Download
1

One VDC One Technician Guideline

2

Progress Report

3

Cost of Production-Oilseed Crops

4

Cost of Production-Pulses

5

Cost of Production-FRUITS

6

Time Series Data

7

Organic Manure

8

Crop Insurance

9

M&E System

10

Human Resource Format

11

Annual Book-2070/71

12

SDG

13

कृषि नीतिहरुकाे स‌‌गालाे

14

पि अाइ एस फर्मेट

15

युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१

16

जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि

17

विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१

18

Cost of Production and Marketing Margin

19

13th Plan

20

Land Utilization Policy