हाइलाईट्स : Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |   ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण  |   क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा   |   क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई थप निर्देशन सम्बन्धमा  |   क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा   |  

सूचना अधिकारी

सुरेश शर्मा
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
०१-५५२१३५६
९८४१२८१७६७
suresh.sharma@agriextension.gov.np

प्रकाशन

SN. Title Download
1

One VDC One Technician Guideline

2

Progress Report

3

Cost of Production-Oilseed Crops

4

Cost of Production-Pulses

5

Cost of Production-FRUITS

6

Time Series Data

7

Organic Manure

8

Crop Insurance

9

M&E System

10

Human Resource Format

11

Annual Book-2070/71

12

SDG

13

कृषि नीतिहरुकाे स‌‌गालाे

14

पि अाइ एस फर्मेट

15

युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१

16

जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि

17

विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१

18

Cost of Production and Marketing Margin

19

13th Plan

20

Land Utilization Policy