क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. प्राङ्गारीक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि २०१९-०५-२६ डाउनलोड
2. CMIASP अन्तर्गत स्थानिय तहबाट कार्यान्वयन हुने कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०१९-०२-०४ डाउनलोड
3. शुन्य शक्ति र वैकल्पिक उर्जा सिंचाई प्रणाली जडानको लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि २०१६-१०-०१ डाउनलोड
4. सामुदायिक आई पी एम श्रोतकेन्द्र संचालन कार्यविधि २०७४ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
5. शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि व्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
6. व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
7. वीउआलु भण्डारण प्रविधि कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
8. विदेशमा कृषि सम्वन्धि तालिम तथा उच्च शिक्षा हाँसिल गरि स्वदेशमा व्यवसाय संचालन गर्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
9. राष्ट्रिय आलुवाली विकास कार्यक्रम, खुमलटार, ललितपुर अनुदान कार्यक्रम २०७२.७३ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
10. बीउआलु आत्मनिर्भरि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०६८ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
11. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, पहिलो संशोधन २०७० कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
12. बीउआलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६८, दोश्रो संशोधन २०७२ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
13. बाढी.पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
14. फलफूल प्रोसेसिङ्ग प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन,२०७४) २०७४ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
15. प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
16. जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका २०७४ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
17. कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघ स‌ंस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ कार्यविधि २०१९-०१-२१ डाउनलोड
18. आलुको उत्पादनोपरान्त प्रविधिः भण्डारण र प्रशोधन कार्यविधि २०१९-०१-१३ डाउनलोड
19. आ.व. २०७५.७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यविधि २०१९-०१-१३ डाउनलोड
20. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्याविधि, २०७५ कार्यविधि डाउनलोड
21. कागती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि डाउनलोड
22. बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि डाउनलोड
23. रैथाने बाली प्रवर्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि डाउनलोड
24. कमर्सियल एग्रिकल्चर एलायन्स कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ कार्यविधि डाउनलोड
25. युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ कार्यविधि डाउनलोड
26. जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि कार्यविधि डाउनलोड
27. विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१ कार्यविधि डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा