क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. A Brief Introduction to Department of Agriculture प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०६-१५ डाउनलोड
2. Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०५-२६ डाउनलोड
3. Proactive Disclosure of public information: Kartik-Poush, 2075 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-१५ डाउनलोड
4. Joint monitoring report_Final_RISMFP_RJKIP प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०२-०७ डाउनलोड
5. Final Report Inter Provincial Dependency on Agriculture प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-३० डाउनलोड
6. Final Report of CAESC प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१९-०१-३० डाउनलोड
7. Travel Report - Kavre प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड
8. Progress Report 2072-73 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१८-११-२२ डाउनलोड
9. Annual Book-2070/71 प्रतिवेदन तथा किताबहरू २०१८-११-२२ डाउनलोड
10. ADS Final प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड
11. PDNA Summary प्रतिवेदन तथा किताबहरू डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

कृषि विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

सम्पर्क नं. : +९७७-१-५५२१३५६, ५५२४२२९, ५५२४२२६

अडियो सूचना : १६१८-०१-५५२१३५६

ईमेल: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

वेव : www.doanepal.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

हाम्रो नक्सा