हाइलाईट्स : Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |   Anudan Sambandhi Bibaran  |   Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA  |   Information About Nepal Agritech International Expo 2017  |   ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण  |  

सूचना अधिकारी

सुरेश शर्मा
बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
०१-५५२१३५६
९८४१२८१७६७
ईमेल: suresh.sharma@doanepal.gov.np

सुचनाहरु


 1. Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal
  2017-06-07

  .
  [+ More]
 2. Anudan Sambandhi Bibaran
  2017-04-21

  .
  [+ More]
 3. Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA
  2017-04-06

  .
  [+ More]
 4. Information About Nepal Agritech International Expo 2017
  2017-02-15

  .
  [+ More]
 5. ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण
  2017-02-09

  .
  [+ More]
 6. क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा
  2017-02-02

  .
  [+ More]
 7. क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई थप निर्देशन सम्बन्धमा
  2017-01-26

  .
  [+ More]
 8. क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा
  2017-01-19

  .
  [+ More]
 9. कृषि प्राविधिक पदहरू सेवा करारमा भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन
  2017-01-19

  .
  [+ More]
 10. एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३
  2017-01-19

  .
  [+ More]
 11. Subsidy on interest of Youth commercial Agriculture Loan
  2016-06-15

  .
  [+ More]
 12. Progress Report
  2016-04-28

  .
  [+ More]
 13. Kaaj Firta
  2016-01-22

  .
  [+ More]
 14. Performance Contract
  2015-10-08

  .
  [+ More]