हाइलाईट्स : Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures)  |   कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका तथा नर्म्स  |   Celebrating 38th World Food Day  |   Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  |   SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |  

सूचना अधिकारी

डा. राम कृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत
फोन नं.: ०१-५५२३२६९
मोवाइल: ९८५१२१२५५०
इमेल: rksathi05@gmail.com

Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures)

Published Date: 2018-11-20

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको website http://www.moad.gov.np/legaltext/?FilesSearch%5Btype%5D=&FilesSearch%5Btitle%5D= मा उपलब्ध ।

Download :