S.N. Title Submitted By Published Date
1. मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल 2019-09-17 View Notice
2. ३९ औ विश्व खाद्य दिवसको लागि कार्यपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना DoA 2019-09-14 View Notice
3. मसलन्द तथा अन्य सामानहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान DoA 2019-09-08 View Notice
4. Proactive Disclosure of public information: Baisakh-Asar, 2076 DoA 2019-08-12 View Notice
5. Proactive Disclosure of public information: Magh-Chaitra, 2075 DoA 2019-05-28 View Notice
6. प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरुका लागि जरुरी सूचना DoA 2019-05-26 View Notice
7. शिलबन्दी दर भाउ पत्र सम्बन्धि सूचना DoA 2019-03-27 View Notice
8. Request for proposal (RFP) for AMIS software development and staff training DoA 2019-03-26 View Notice
9. EOI for AMIS software development and staff training DoA 2019-02-27 View Notice
10. Crop Insurance Meeting Decision DoA 2019-02-07 View Notice
11. Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures) DOA Nepal 2018-11-20 View Notice
12. Celebrating 38th World Food Day DOA Nepal 2018-10-30 View Notice
13. Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा DOA Nepal 2018-10-29 View Notice
14. Vacancy Announcement of SAARC Agriculture DOA Nepal 2018-07-19 View Notice
15. Increased Rice Production: Prosperous Nation DOA Nepal 2018-06-24 View Notice
16. कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ DOA Nepal 2018-05-17 View Notice
17. बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी DOA Nepal 2018-02-11 View Notice
18. Flood loss relief program for 30 districts DOA Nepal 2017-10-19 View Notice

Contact Info

Department of Agriculture

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal

Phone : +977-1-5521356, 5524229, 5524226

Audio Notice Board: 1618-01-5521356

Email: info@doanepal.gov.np
doa.agri2014@gmail.com

WEB : www.doanepal.gov.np

Site Visited

site visit

We Are Here