Highlights : Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures)  |   कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका तथा नर्म्स  |   Celebrating 38th World Food Day  |   Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा  |   SAARC Agriculture को Vacancy Announcement  |  

Information Officer

Dr. Ram Krishna Shrestha
Senior Agriculture Extension Officer

Phone No.: 01-5523269
Cell: 9851212550
Email: rksathi05@gmail.com

Notices


 1. Legal documents (Policies, acts, regulations, directives, procedures)
  2018-11-20

  .
  [+ More]
 2. कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका तथा नर्म्स
  2018-11-01

  .
  [+ More]
 3. Celebrating 38th World Food Day
  2018-10-30

  .
  [+ More]
 4. Journal प्रकाशनको लागि लेख वा रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
  2018-10-29

  .
  [+ More]
 5. SAARC Agriculture को Vacancy Announcement
  2018-07-19

  .
  [+ More]
 6. यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा - धान उत्पादनमा वृद्धि: राष्ट्रको सम्वृद्धि (Increased Rice Production: Prosperous Nation)
  2018-06-24

  .
  [+ More]
 7. कृषि, पशुपन्छी, भूमी व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७५
  2018-05-17

  .
  [+ More]
 8. बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी
  2018-02-11

  .
  [+ More]
 9. बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४
  2017-10-10

  .
  [+ More]
 10. Flood loss relief program for 30 districts
  2017-10-09

  .
  [+ More]
 11. Important Information Related to Publication of DoA in Media
  2017-07-06

  .
  [+ More]
 12. Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal
  2017-06-07

  .
  [+ More]
 13. Anudan Sambandhi Bibaran
  2017-04-21

  .
  [+ More]
 14. Invitation for Bids Vehicle procurement for DoA
  2017-04-06

  .
  [+ More]
 15. Information About Nepal Agritech International Expo 2017
  2017-02-15

  .
  [+ More]
 16. ना.प्रा.स. (सेवा करार) पदको लिखित परिक्षा (मिति २०७३/१०/२९) को लागि अनुगमनमा कृषि विभागबाट खटिने कर्मचारीहरुको विवरण
  2017-02-09

  .
  [+ More]
 17. क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा
  2017-02-02

  .
  [+ More]
 18. क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई थप निर्देशन सम्बन्धमा
  2017-01-26

  .
  [+ More]
 19. क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयहरु तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा
  2017-01-19

  .
  [+ More]
 20. कृषि प्राविधिक पदहरू सेवा करारमा भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन
  2017-01-19

  .
  [+ More]