Government of Nepal
Ministry of Agriculture Development
Department of Agriculture
Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal
Publications

1 Field Report of IWRMP Pre Mission
2 Field Report of Nawalparasi
3 Field Report of Sankhuwasabha Mission
4 Cost of Production and Marketing Margin
5 अाठाै‌ राष्टिय प्रा‌गारिक महोत्सवको प्रोसेडि‌ग
6 विदेशमा तालिम अध्ययनलिएका....कार्यविधि २०७१
7 जग्गा भाडामा लिइ व्यवसायिक खेती सम्बन्धी कार्यविधि
8 युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१
9 पि अाइ एस फर्मेट
10 कृषि नीतिहरुकाे स‌‌गालाे
11 ए डि एस फाइनल रिपाेर्ट
12 Functional Analysis of Agriculture: Fisheries
13 Functional Analysis of Agriculture: Hort
14 Functional Analysis of Agriculture: Crop
15 Fiel Report of Jhapa- BB hamal(DDG)

 
  Main Menu  
News and Events
कार्यालयकाे नाम सम्पर्क नम्बर सच्याइ पठाइदिने
Published Date: 2015-03-01