हाइलाईट्स : बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४ मा संशोधन सम्वन्धी जानकारी  |   बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाहरुमा राहत कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७४  |   Flood loss relief program for 30 districts  |   Important Information Related to Publication of DoA in Media  |   Information Related to Custom Exemption of Agricultural Goods & Commodities in Nepal  |  

सूचना अधिकारी

 

 

Ms Asha Sharma 

Senior Agriculture Economist

Phone No.: 5522449
Mobile: 9841530392
Email :hope.adhi@gmail.com

ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

डा‍ डिल्लीराम शर्मा 

महानिर्देशक 

श्री सूर्यप्रसाद पौडेल 

उपमहानिर्देशक 

श्रीमती रेणु अधिकारी 

उपमहानिर्देशक  

श्री प्रकाशकुमार सन्जेल 

उप महानिर्देशक